CÁC LOẠI TRỨNG | MEKONG GOURMET MARKET

CÁC LOẠI TRỨNG

Trứng Vịt Loaị 1 Vfood ( 6 quả/hộp).
Trứng gà sạch Tafa 360gr (hộp nhựa)
Trứng gà sạch Tafa 600gr (hộp nhựa)
Trứng gà ta Vfood (10 quả/giỏ)
Trứng Vịt Cà Cuống Vfood (6 quả hộp)
Trứng vịt Omega3 Vfood (3 quả/hộp)
Trứng vịt muối Vfood (4 quả/hộp)
Trứng cút Vfood (30 quả/hộp)
Trứng gà ác Vfood (10 quả/giỏ)
Trứng vịt kho Vfood (2 quả/gói)
Trứng cút phá lấu Vfood (6 quả/gói)
Trứng vịt bách thảo Vfood (4 quả/hộp)
Trứng gà xông khói Vfood (2 quả/hộp)
Trứng Gà Ác Vfood (6 quả/hộp)
Trứng vịt bắc thảo vfood
Trứng Gà Ta Tiềm Vfood (2 quả/gói)
Lòng đỏ Trứng Vịt Muối VFood (6 quả)
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Zalo
Hotline
MEKONG GOURMET MARKET