PHÔ MAI | MEKONG GOURMET MARKET

PHÔ MAI

Phô mai lát Toast Con Bò Cười 200g
Phô mai 16M Con Bò Cười 224g
Phô Mai Comte Juraflore
PHÔ MAI BLEU D'AUVERGENE
Phô mai lát loại nóng chảy QBB 225g
Phô mai lát QBB 225g
Phô mai lát loại nóng chảy QBB 182g
Phô mai lát QBB 182g
Phô mai lát loại nóng chảy QBB 126g
Phô mai lát QBB 126g
Phô mai lát QBB 117g
Phô mai lát loại nóng chảy QBB 91g
Phô mai lát loại nóng chảy QBB 117g
Phô mai lát QBB 91g
Phô mai hun khói dạng que mini QBB 50g
Phô mai hun khói dạng que mini QBB 110g
Phô mai bổ sung canxi QBB 54g
Phô mai bổ sung sắt QBB 54g
Phô mai vị hun khói QBB 54g
Phô mai vị cream cheese QBB 54g
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Zalo
Hotline
MEKONG GOURMET MARKET